510 833 400

szukanie wody na działce

Nowoczesne metody szukania wody pod studnie głębinowe

Kraków, Bielsko-Biała, Nowy-Sącz, Częstochowa 


Być może słyszeliście o radiestezji, o "duchach" w wodzie, różdżkach, obrączkach lub innych sposobach szukania wody „kijem". 
          Jednak nowoczesna technologia dogoniła czasy i teraz jesteśmy w stanie wykorzystać moc technologii do szukania wody pod studnie. Małe koszty studni, pełne techniczne wsparcie oraz 20 lat na rynku studziennym i geotermalnym.
  

Metoda sejsmiczna (MES)

Sejsmiczna metoda szukania wody pod studnie (MES) jest wykorzystywana do tworzenia fali dźwiękowej (impulsowej). Gdy fala ultradźwiękowa przechodzi przez warstwy wodonośne, to woda w formacji wodonośnej porusza się względem formacji skalnej. Aparatura daje jednoznaczne parametry głębokości, grubości i jakości warstwy wodonośnej i oszacowuje, które miejsca mogłyby posiadać najlepszą wydajność. To badanie geofizyczne jest skuteczną metodą szukania wody pod studnie, gdyż bez niej urządzenie nie wygenerowałoby obrazu elektro-sejsmicznego. To unikalne podejście do szukania wód podziemnych. Od 10 lat ich rozwój przynosi zupełnie nowy wymiar geofizyki podziemnej. Bezpośrednie odkrycie obecności wody oraz zdolność tworzenia map gruntowych diametralnie obniża ryzyko nieudanego odwiertu, a zwiększa realnie możliwości na pozyskanie własnej wody.

Metoda elektromagnetyczna

Ten sposób szukania wody pod studnie jest związany z metodą rezystywności elektrycznej na podstawie różnic elektromagnetycznych, przewodzenia w formacjach skalnych. Metody indukcyjne są coraz częściej stosowane w eksploracjach podziemnych. Przewagą tej metody jest krótki czas badania. Można to metodę potraktować jako wstępne, rozpoznawcze szukanie wody pod studnie. Sposób zastosowania metod elektromagnetycznych jest podobny do sposobu oporności elektrycznej. W przypadku gdy parametry działek nie pozwalają na zastosowanie metody MES realizujemy konwencjonalny pomiar.

Metoda oporności elektrycznej

To sposób mierzenia różnic w przejściu prądu elektrycznego w różnych formacjach skalnych. Tą metodą można zidentyfikować różnicę rezystywności typów skał, które mogą być związane z możliwą strefą wodonośną. Ze względu na fakt, że przewodność wody jest główną przyczyną przewodności elektrycznej w formacjach skalnych, metoda ta jest bezpośrednio związana z istnieniem warstwy wodonośnej. Kolejną zaletą tej metody jest to, że oporność nie tylko badana jest na powierzchni poziomej, lecz określana także na głębokość. Ta metoda szukania wody jest szczególnie przydatna do poszukiwania miejsc pod średnie i duże ujęcia.

Nauka czy wróżby?

Zastanawialiście się kiedyś, czy wróżbita wybrał najlepsze miejsce występowania wody? Podejmiemy się weryfikacji i sprawdzimy, czy „zaufana” osoba może mieć zgodność z najnowszą technologią. A jeśli Ty wolisz naukę od przesądów, to odpowiemy na pytania, jakie kiedykolwiek miałeś o sposobach szukania wody pod studnie na działce i potencjale gruntowym swojej nieruchomości.


Wymagania dotyczące badań poszukiwania wody pod studnie

1. Udostępnienie i wskazanie na swojej nieruchomości  gruntu rodzimego. Jeśli ziemia została niedawno niwelowana, wyrównana lub rozkopana, rozwiązaniem byłoby, aby dokopać się do gruntu rodzimego. 

2. Do głębokości ok. 1m nie powinno być w ziemi więcej niż 30% grubego żwiru i skały.  Zwykle istnieje co najmniej kilka miejsc na każdej nieruchomości, które spełnią te wymagania. Jeśli nie, będziemy musieli zrobić dodatkowe gromadzenie danych w celu potwierdzenia profili warstwy wodonośnej.  

3. Właściciel lub przedstawiciel klienta- zalecany przyjazd na miejsce badań.  

4. Każde zaproponowane miejsce badań - poszukiwania wody powinno być łatwo dostępne a obszar wyczyszczony z (gruzu, drewna, traw itp)   Proszę postarać się, aby zapewnić czystą działkę, jeśli chcesz aby badanie było jak najbardziej skuteczne.

5. Miejsce pomiarów powinno być oddalone 15m od wszelkiego źródła energii elektrycznej a co najważniejsze od linii podziemnych. Sondowanie wykonywane jest zwykle  na ok. 30m w prostej  linii, aby zapewnić  najbardziej kompleksowe  dane warstwy wodonośnej.   

Najnowsze urządzenia i maszyny pozwalają  nam realizować zlecenia indywidualne, przemysłowe i instytucjonalne związane
z budową studni głębinowych
Oferujemy bezpłatną konsultację i rozpoznanie geologiczne.


           

Zapraszamy do kontaktu:

grupa wody polskie
Christmas is coming and I want to surprise my boyfriend. What gift to buy? Priced around £200, a practical gift. replica rolex are a great option that will make your boyfriend look good in front of friends.