510 833 400

KONTROLA, ANALIZA I BADANIE WODYMG GeoWater oferuje usługi w zakresie odbioru i wykonania badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody przeznaczonej do celów spożywczych, uprawowych i przemysłowych. Oferujemy badania i akredytowaną analizę wody pod kątem obowiązujących wymagań prawnych. Wszystkie badania wody pozwalają na wyszczególnienie i określenie parametrów, które najistotniej wpływają na bezpieczeństwo ochrony zdrowia podczas spożywania własnej wody oraz są uznawane i akredytowane przez SANEPID fake designer bags.
Zgodnie z profilem MG GeoWater analizie są poddawane wody ze studni kopanych, studni głębinowych, ujęć wodnych publicznych i prywatnych. 

Oferta laboratorium badania wody skierowana jest dla właścicieli i zarządców:
- budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedli mieszkaniowych
- spółek wodnych prywatnych i publicznych
- hoteli i restauracji
- gospodarstw inwentarskich
- hodowli bydła i trzody chlewnej
- upraw rolnych
- basenów i pływalni
-instytucji publicznych i zakładów wodociągowych
- procesowych systemów przemysłowych


ZESTAWY ANALIZ I BADAŃ WODY

Klient indywidualny - Jakie badanie wybrać?

Klient firmowy  - Jakie badanie wybrać?

Badamy wodę do każdych celów, dopasujemy analizę do Twoich potrzeb. Jeśli masz pytania - dzwoń - tel. 509 609 112


Cena badania: 169 ZŁ 

 • Azotyny, 
 • Mętność, 
 • Barwa, 
 • Zapach, 
 • Odczyn pH, 
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), 
 • Jon amonowy, 
 • Żelazo ogólne


Cena badania: 159 ZŁ

 • Liczba bakterii grupy coli, 
 • Liczba Escherichia coli, 
 • Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami)

Cena badania: 349 zł

 • Mętność, Barwa, Zapach, Smak, 
 • Odczyn pH, 
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), 
 • Jon amonowy,
 • Azotany, Azotyny, 
 • Twardość ogólna, 
 • Żelazo ogólne, 
 • Mangan, 
 • Liczba bakterii grupy coli, 
 • Liczba Escherichia coli Enterokoki kałowe, 
 • Clostridium perfingers


Cena badania: 299 zł

 • Azotyny, 
 • Barwa, 
 • Jon amonowy, 
 • Mętność, Odczyn pH, 
 • Przewodność, 
 • Smak, Zapach, 
 • Żelazo ogólne, 
 • Liczba bakterii grupy coli, 
 • Liczba Escherichia coli, 
 • Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)


Cena badania: 140 ZŁ

Do systemów wodociągowych dostają się te bakterie w wyniku skażenia akwenów stanowiących zaopatrzenie w wodę dla stacji uzdatniania ściekamy bytowymi, odchodami zwierząt lub spływami powierzchniowymi z terenów w pobliżu ferm hodowlanych zwierząt.


Cena badania: 199 ZŁ

 • Liczba bakterii grupy coli, 
 • Liczba Escherichia coli, 
 • Enterokoki kałowe, 
 • Clostridium perfingers


Cena badania: 249 ZŁ

 • Mętność, Barwa, Zapach, 
 • Odczyn pH,
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW),
 • Jon amonowy,
 • Azotany, Azotyny,
 • Twardość ogólna,
 • Żelazo ogólne,
 • Mangan


Cena badania: 450 ZŁ

 • Odczyn pH, 
 • Twardość ogólna, 
 • Zasadowość ogólna, 
 • Tlen rozpuszczony, 
 • Siarczyny, 
 • Żelazo, 
 • Ortofosforany,
 • Zawiesina ogólna, 
 • Substancje ekstrahujące się eterem naftowym


Cena badania: 539 ZŁ

 • Zapach, Smak, 
 • Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), 
 • Azotyny, Azotany, 
 • Amon, ChZT, Sód, Wapń, Magnez, Żelazo, Mangan, 
 • Chlorki, 
 • Węglowodany, 
 • Siarczany, 
 • Bakterie grupy coli,
 • Escherichia coli, 
 • Ogólna liczba bakterii w temp. 20-22stC, 
 • Ogólna liczba bakterii w temp. 37stC


Cena badania: 620 ZŁ

 • Temperatura, 
 • Odczyn pH, 
 • Twardość całkowita, 
 • Twardość węglanowa, 
 • Chlorki, 
 • Siarczany, 
 • Żelazo, 
 • Mangan, 
 • Substancje ropopochodne (indeks oleju mineralnego), 
 • Dwutlenek węgla agresywny, 
 • Struktura i organizmy żywe


Cena badania: 899 ZŁ

 • Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st, 
 • Ogólna liczba mikroorganizmów 24h 36st, 
 • Liczba bakterii grupy coli, 
 • Liczba Escherichia coli, 
 • Enterokoki kałowe, 
 • Pseudomonas aeruginosa, 
 • Antymon, Arsen, Bar, Bor, Kadm, Chrom, Miedź, Cyjanki, Fluorki, Ołów, Mangan, Rtęć, Nikiel, 
 • Azotany, 
 • Selen, 
 • Smak, Zapach, 
 • Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW), 
 • Sód, Żelazo, Chlorki, 
 • Węglowodory,
 • Siarczany

Cena badania: 1739 zł

 • Mętność, Barwa, Zapach, Smak, 
 • Odczyn pH, 
 • Przewodność elektrolityczna właściwa(PEW), 
 • Jon amonowy,
 • Azotany, Azotyny, 
 • Chlor wolny, 
 • Twardość ogólna, 
 • Chlorki, Siarczany, Fluorki, 
 • Żelazo, Mangan, Glin, Miedź, Ołów, Kadm, Nikiel, Selen, Bor, Sód, Potas, Chrom, 
 • Utlenialność z KMnO4, 
 • Ogólna liczba mikroorganizmów 72h 22st, 
 • Ogólna liczba mikroorganizmów 48h 36st, 
 • Liczba bakterii grupy coli, Liczba Escherichia coli,
 • Enterokoki kałowe, Clostridium perfingers, 
 • Antymon, Arsen, Benzen, Benzopiren, 
 • Suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), 
 • Aldryna, Dieldryna, Heptachlor, 
 • Epoksyd heptachloru, 
 • Cyjanki,
 • 1,2 – dichloroetan, 
 • Suma trichlorometanów (THM), 
 • Ogólny węgiel organiczny (OWO)
grupa wody polskie
Christmas is coming and I want to surprise my boyfriend. What gift to buy? Priced around £200, a practical gift. replica rolex are a great option that will make your boyfriend look good in front of friends.