510 833 400

REGENERACJA I INSPEKCJA STUDNI WIERCONEJ


Air-szczelinowanie / Hydro-szczelinowanie studni

W studni zabrakło wody, czy nie produkuje wystarczającej ilości wody? Można rozważyć hydroczyszczelinowanie. Pierwotnie stworzona technologie dla przemysłu naftowego, hydroczyszczelinowanie jest procesem pompowania wody pod wysokim ciśnieniem do starszego, istniejącego odwiertu. Technologia jest również pomocna dla otwarcia nowych żył wodnych, zwiększając ogólny przypływ wody. Metoda pozwala ustalić i ściągnąć źródło wody dla istniejących studni o niskich parametrach wodnych i zwiększyć produkcję wody . Możemy zwiększyć szybkość i ilość przepływu wody średnio o 50%.  

Proces Hydroczczelinowania

Procedura zaprojektowana, aby zwiększyć ilość wody w istniejących studniach o niskiej wydajności 

MG GeoWater wysyła swojego eksperta, który przetestuje studnie i  określi ile produkuje wody, a następnie stwierdzi czy konstrukcja odwiertu nadaje się technicznie pod hydroszczelinowanie. Głębokość studni i poziom wody są mierzone i następnie urządzenie zwane paker jest obniżane na odpowiednią głębokość. Ma to na celu zwiększenie wielkości i zakresu istniejących pęknięć skały macierzystej. Około 1000 litrów wstępnie chlorowanej  wody jest wpompowane pod wysokim ciśnieniem do odwiertu w celu zwiększenia i  zmiany ciśnienia w górotworze. Jeśli zadanie się powiedzie, ciśnienie będzie stale wzrastać do maksymalnego poziomu, jaka formacja skalna przyjmie  i następnie ustabilizuje się na  niższym poziomie. Spadek ciśnienia wskazuje, że górotwór przyjmuje wodę i opór przepływu jest zmniejszony. Urządzenie następnie znów obniżamy głębiej do następnego punktu, aby wzbudzić wybuch ciśnieniowy. Pompę głębinową ponownie montujemy w odwiercie i opróżniamy wodę ze studni głębinowej . Przeprowadzamy pomiary ilości i przypływu wody dla końcowego określenia wyniku technologicznych prac hydroszczelinowania. Ponowne badanie przypływu odbywa się  dwa dni robocze później aby sprawdzić, czy wydatek wodny uległ poprawie. 

Korzyści z hydroszczelinowania

Jeśli jesteś zainteresowany rozwiązaniem opracowanym i skutecznie wykonywanym od 30 lat w wydobyciu gazu i 10 lat w ujęciach wodnych -  możemy wysłać do Państwa naszego technika, aby określił czy hydroszczelinowanie jest właściwym rozwiązaniem Twoich problemów małej ilości wody. 

Skontaktuj się z nami pod numerem 509 609 112


INSPEKCJA STUDNI WIERCONEJ

Kontrole domowych lub firmowych ujęć  wody są niezbędną częścią poprawnej eksploatacji systemu aby wykluczyć przerwy w dostawach wody oraz zdrowo i bezpiecznie korzystać z niej. Typowymi elementami  inspekcji źródła obejmuje kontrolę i dezynfekcję studni głębinowej, pomp, systemów przesyłu wody do nieruchomości.

Kontrola obejmuje:

Jesteśmy lokalnym i  sprawdzonym wykonawcą studni głębinowych, obsługujących wszystkie obszary południowej Polski od Bielska-Białej do Rzeszowa, realizujemy odwierty na Górnym Śląsku, aglomeracji Krakowskiej i innych. 
MG GeoWater poszukuje najlepszej wody dla Ciebie, przeanalizuje jakościowo wodę i przeprowadzi inspekcję studni oraz najlepiej uzdatni wodę na terenie całej Polski, abyś w przyszłości nie tracił a mógł zaoszczędzić tysiące złotych!

Zadzwoń pod numer 509 609 112, aby zamówić inspekcję swojej studni.  Zapewniamy szybką, uprzejmą i fachową obsługę  i skorygujemy ewentualne problemy mechaniczne, jakości lub wydajności Twojej wody.

grupa wody polskie
Christmas is coming and I want to surprise my boyfriend. What gift to buy? Priced around £200, a practical gift. replica rolex are a great option that will make your boyfriend look good in front of friends.