510 833 400

Miejsce odwiertu studni

Miejsce odwiertu studni

Jak wybrać miejsce na studnię głębinową?

 

Wielu dokonuje wyboru miejsca wiercenia lub kopania studni w oparciu o wygodę, wybierając ustawienie tuż przed drzwiami wejściowymi. Posiadanie studni w pobliżu przy minimalnych wymaganiach związanych z umiejscowieniem  w zależności od tego, gdzie znajduje się twój dom, jest rozsądne ze względów praktycznych, ale może też prowadzić do problemów, tworząc potrzebę  nieco innego dostosowania. 

Jeśli chodzi o umiejscowienie studni, wymagana jest sztuka kompromisu. 

Wiertnica, niezbędna dla procesu wiercenia studni, musi być w stanie przewiercić glebę i wszystko, co znajduje się w jej obrębie, aby dotrzeć do wód głębinowych przeznaczonych do wykorzystania. Inna sprawa dotyczy potrzeby, aby studnia znajdowała się wystarczająco daleko od źródeł gromadzenia się odpadów ludzkich, zwierzęcych i odległości od działek sąsiedzkich i dróg. Jeśli nie uniknie się tego w odpowiedni sposób, stworzy to  potrzebę naprawy lub tworzenia nowej studni. 

Idealnie jest znać kierunek przepływu wód gruntowych

 Umieścić gradient  zgodnie z zasadami i warunkami hydrologicznymi.  Woda gruntowa ma tendencję do płynięcia w tym samym kierunku, co nachylenie gruntu nad nią, dlatego też ustawienie pod górą powinno zmierzać w kierunku właściwym i ustalonym przez kompetentną osobę.

Czynniki środowiskowe odgrywają ważną rolę w zjawiskach naturalnych nie podlegających wpływowi człowieka. Typ gleby - najlepiej glina, mułki lub iły - zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do wód gruntowych. Wody powierzchniowe (stawy, rzeki i strumienie) są potencjalnie szkodliwymi zanieczyszczeniami rolniczymi, biologicznymi i przemysłowymi wiec zaleca się wiercenie studni  w odległości co najmniej 15 m od takich źródeł.

Należy unikać umieszczania studni w obszarach podatnych na zalanie, ponieważ wody te mogą zanieczyścić studnię i wody głębinowe. W związku z tym, należy upewnić się, że studnia jest odpowiednio wysoko podniesiona, aby spływ powierzchniowy mógł odpłynąć.

Różne źródła skażenia wody studziennej, złe rozmieszczenie studni mogą wymagać poważnej, drastycznej naprawy istniejącego systemu wody studziennej. Naprawa może być kosztowna i czasochłonna. Aby uniknąć takiej potrzeby, należy upewnić się, że dobrze umieszczasz studnię na działce. 

Jeśli twój obecny pomysł powoduje pytania i wątpliwości,
zadzwoń do nas - przeprowadzimy darmową konsultacje i wybierzemy odpowiednie miejsce
pod Twoją studnię i montaż instalacji pompowej.


I am Spanish and a devoted Christian. Worship in church every week. Recently found out a friend wears a different watch to worship each week. It turned out to be some cheap fake Prada, but the quality is very good.


Oferujemy bezpłatną konsultację i rozpoznanie geologiczne.


        Zapraszamy do kontaktu:


grupa wody polskie
Christmas is coming and I want to surprise my boyfriend. What gift to buy? Priced around £200, a practical gift. replica rolex are a great option that will make your boyfriend look good in front of friends.