510 833 400

Przyłącza studni głębinowej

Przyłącza studni głębinowej


Optymalnie dobrany system pompowania wody 

Zadaniem instalatora jest obliczenie i podłączenie całego systemu, aby dostarczyć optymalną ilość wody z możliwie najlepszym ciśnieniem. Samą pompę dobiera się na podstawie parametrów uzyskanej studni głębinowej tj. głębokości, wysokości zwierciadła wody, średnicy studni i przede wszystkim wydajności.

  

System podłączenia studni głębinowej składa się doboru odpowiedniej
pompy głębinowej, sterowania armatury, zbiornika. Nasze ekipy serwisowe zaprojektują instalację, doradzą i wykonają usługę podłącza studni głębinowej oraz zamontują obudowę 
systemów pompowych dla celów mieszkalnych, przemysłowych,rolnych i  komunalnych

Można polegać na MG GeoWater, gdyż zapewniamy szybkie, fachowe i profesjonalne wykonanie instalacji pompowania wody ze studni głębinowych.


Instalacja pompy głębinowej i przyłącza 


 
Studnia głębinowa i instalacja wodna 
realizowana kompleksowo


Przy instalacji pompy głębinowej ważne jest, aby poziom wody utrzymywał się powyżej wchłaniającej części studni, w sąsiedztwie perforacji kolumny studziennej.

Obudowa studzienna również jest istotna. Odpowiednie i nowoczesne osprzęty nie dopuszczają dopływu dodatkowego tlenu do warstwy wodonośnej, która aerobicznie zwiększa wzrost żelaza lub siarczanowych związków redukujących, co w konsekwencji może znacznie ograniczyć przepływ wody ze studni. 

Obudowa nie może przepuszczać wód opadowych, gdyż minerały, które są naturalnie rozpuszczone w wodach gruntowych, takie jak żelazo, wapń, magnez i w mniejszym stopniu mangan, utlenieniają i wytrącają się tworząc filtr bakteryjny.

Studnie głębinowe, których wody są wypełnione w nieskonsolidowanych warstwach wodonośnych, w gruntach takich jak piaski i żwiry powinny być dodatkowo filtrowane w siatkowanych kolumnach. Grunty wymagają, aby odpompowanie odbywało się w odpowiednim tempie i cyklu, aby nie doprowadzić do zamknięcia/zapchania pompy,


Pamiętaj, że...

Ciężkie pompowanie (wypompowywanie do zera) studni może spowodować osadzanie się w studni nadmiaru minerałów, nie tylko prowadząc do problemów eksploatacyjnych, ale osady mogą szybko spowodować uszkodzenie pompy głębinowej. 

Pompy zatapialne są zaprojektowane tak, aby były w pełni zanurzone w wodzie, co jest niezbędne do utrzymania silnika chłodzącego. Jeśli woda nie otacza silnika pompy podczas pracy może się przegrzać. Przegrzanie jest również spowodowane nadmierną pracą pompy.    


Instalacja pompy głębinowej i przyłącza
pod każde zastosowanie.
 Instalator MG GeoWater przekaże wskazówki jak czerpać wodę ze studni głębinowej i dobrze korzystać z własnego ujęcia przez długie lata.


Zapraszamy do kontaktu:grupa wody polskie
Christmas is coming and I want to surprise my boyfriend. What gift to buy? Priced around £200, a practical gift. replica rolex are a great option that will make your boyfriend look good in front of friends.